Chirurgia stomatologiczna

W obecnych czasach chirurgia stomatologiczna bardzo często stanowi część kompleksowego leczenia stomatologicznego. Wykorzystując najnowsze technologie oraz postęp w tej dziedzinie stomatologii, gabinet Ra-Dent proponuje państwu szereg zabiegów:

Ekstrakcje (usunięcie zębów). Postęp w stomatologii zachowawczej i chirurgii periodontologicznej pozwala nam ograniczyć usuwanie zębów do minimum.

Najczęściej usuwamy zęby:

 • których nie można wyleczyć dostępnymi metodami, gdyż zostały zniszczone przez proces próchnicowy
 • po urazie, nienadające się do leczenia zachowawczego i protetycznego,
 • zakwalifikowane do usunięcia ze wskazań protetycznych lub ortodontycznych.

Ekstrakcje zębów zatrzymanych, czyli takich, które osiągnęły już swój rozwój, ale nie są całkowicie wyrznięte. Mogą być całkowicie lub częściowo niewidoczne w jamie ustnej. Najczęściej są to zęby mądrości (ósemki), kły górne, zęby nadliczbowe i dodatkowe. Nie zawsze istnieje konieczność ich usunięcia. Ekstrakcje przeprowadzamy, gdy:

 • powstaje stan zapalny w tkankach otaczających dany ząb
 • są przyczyną toczących się stanów zapalnych w zębach sąsiednich
 • utrudniają prawidłowy wzrost zębów (zęby nadliczbowe i dodatkowe)
 • są przyczyną dolegliwości bólowych spowodowanych uciskiem np. na zęby sąsiednie,
 • istnieją wskazania protetyczne lub ortodontyczne.

Resekcja wierzchołka korzenia zęba polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz ze zmianami zapalnymi. Korzeń zostaje zabezpieczony, a ubytek kostny (w razie konieczności) wypełniony biomateriałem kościozastępczym. Dzięki postępowi w leczeniu endodontycznym, zabieg ten wykonuje się stosunkowo rzadko, najczęściej w przypadku:

 • braku możliwości prawidłowego leczenia kanałowego ze względów anatomicznych,
 • gdy powtórne leczenie (reendo) nie przynosi pożądanych rezultatów,
 • obecności zmian przywierzchołkowych, przy braku możliwości przeprowadzenia powtórnego leczenia endodontycznego (na zębie jest wykonana praca protetyczna, a w kanale osadzono wkład koronowo-korzeniowy),
 • gdy powstała torbiel korzeniowa o średnicy większej niż 8-10 mm.

Chirurgia przedprotetyczna i implantologiczna obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, mające na celu przygotowanie podłoża dla przyszłego implantu lub pracy protetycznej. Przeprowadzenie tych zabiegów zapewnia poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy oraz odpowiednie ukształtowanie tkanek miękkich. Jest to niezbędne dla wykonania możliwie najbardziej funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. Najczęściej przeprowadzane zabiegi to:

 • pogłębienie/plastyka przedsionka jamy ustnej,
 • podcięcie wędzidełka wargi górnej,
 • rekonstrukcja/odbudowa wyrostka zębodołowego ,
 • plastyka/poprawa kształtu wyrostka zębodołowego.

Chirurgia periodontologiczna

Zadaniem chirurgii periodontologicznej jest wspomaganie leczenia zachowawczego schorzeń tkanek otaczających zęby – przyzębia.

 • Wydłużenie korony klinicznej zęba,
 • Zabiegi regeneracyjne z użyciem biomateriałów kościotwórczych,
 • Pokrycie recesji dziąsłowych,
 • Poszerzenie strefy dziąsła rogowaciejącego,
 • Podcięcie wędzidełka wargi górnej i języka,
 • Plastyka lub pogłębienie przedsionka jamy ustnej.

Przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne w oparciu o nowoczesną diagnostykę:

 • Ekstrakcje – tylko wtedy, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne
 • Ekstrakcje zębów zatrzymanych (niewyrżniętych w całości lub w części) najczęściej zębów ósmych
 • Resekcje wierzchołków korzeni zębów – w przypadku, gdy stany zapalne w okolicy wierzchołka nie goją się pomimo przeprowadzonego leczenia kanałowego
 • Podcięcie wędzidełka wargi, języka w ramach profilaktyki wad mowy i zgryzu lub leczenia periodontologicznego
 • Plastyka wyrostka szczęki lub żuchwy w przypadku trudnych warunków anatomicznych przed wykonaniem protez ruchomych
 • Odsłanianie zatrzymanych zębów podczas leczenia ortodontycznego
 • Implantacje w celu uzupełnienia braków zębowych
 • Kiretaż zamknięty i otwarty przy głębokich kieszonkach przyzębnych
 • Regeneracja kostna po specjalistycznej konsultacji przeprowadzonej przez lekarza periodontologa
 • Plastyka dziąsła
 • Hemisekcja
 • Nacięcie wewnątrz i zewnątrzustne oraz płukanie ropnia
 • Odsłanianie korony zęba
 • Płukanie zębodołu
 • Szycie chirurgiczne
 • Wycinanie kaptura dziąsłowego i zmian skórnych/tkanek
 • Wyłyżeczkowanie zębodołu

Chirurgia stomatologiczna obejmuje cały szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej. Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym metodą tradycyjną. Osobom mocno zestresowanym rekomendujemy również sedację anestezjologiczną z udziałem doświadczonego lekarza anestezjologa.

W naszej klinice wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

1. ekstrakcje (usuwanie) zębów

2. operacyjne ekstrakcje pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych

3. odsłanianie zębów zatrzymanych celem ściągnięcia ich do łuku zębowego

4. resekcje wierzchołków korzeni

Resekcja korzenia wskazana jest w przypadku gdy:

 • zastosowane leczenie nie powoduje zlikwidowania okołowierzchołkowego stanu zapalnego zęba
 • brak jest możliwości prawidłowego przeleczenia kanałowego zęba do końca kanału
 • konieczne jest, ze względu na rozwijający się proces zapalny ponowne przeleczenie endodontyczne, a kanał wypełniony jest twardym cementem
 • ząb posiada estetyczną i funkcjonalną koronę opartą na wkładzie koronowo-korzeniowym, którą chcemy zachować.

Resekcję można przeprowadzić przy każdym zębie, który tego wymaga, jednakże najczęściej wykonuje się ją przy zębach jednokorzeniowych (siekacze, kły, przedtrzonowce).

6. Chirurgia implantologiczna (patrz: implantologia)

Ta dziedzina ma na celu poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy przed wszczepieniem implantów. Obejmuje następujący zakres zabiegów:

 • podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift)
 • osteodystrakcja (rozszczepienie wyrostka)
 • sterowana regeneracja kości (GBR)
 • autoprzeszczep

7. Chirurgia periodontologiczna 

8. Podcinanie wędzidełek

9. Usuwanie torbieli

Formularz kontaktowy

  Załącznik (opcjonalnie):

  Na podstawie art 9 ust 2 RODO i ustawy z dn. 10.05.2018 r. DZ.U z dn. 24.05.2018 poz. 1000 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy na naszej stronie. Administratorem danych osobowych jest Ra-Dent Stomatologia-Protetyka Rafał Zawojski.