Polityka prywatności – RODO

INFORMACJE PODSTAWOWE

Polityka prywatności Serwisów internetowych www.radent.com.pl/www.ra-dent.com.pl (dalej „Serwisy WWW”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników naszych Serwisów WWW, a także zasady wykorzystywania plików cookies.

Korzystanie z naszych Serwisów WWW oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom Serwisów WWW prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo do żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadkach wymienionych w powyższej ustawie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych mailowo ([email protected]) lub listem poleconym (na adres: ul. Krzywoustego 19/5, 70-252 Szczecin).

Dane Osobowe przetwarzane są po uzyskaniu zgody Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub w trakcie zapisywania się na subskrypcję Newslettera oraz przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę i w tym celu powinien skontaktować się z Administratorem danych.

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych serwisów internetowych www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl jest Rafał Zawojski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ra-dent Stomatologia – Protetyka Rafał Zawojski z siedzibą przy ul. Krzywoustego 19/5, 70-252 w Szczecinie (NIP: 955-108-63-09, REGON: 810587403), zarejestrowaną w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zwany dalej Administratorem.

JAKIE DANE POZYSKUJEMY I W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY

W przypadku przeglądania zawartości Serwisów WWW Administrator automatycznie pozyskuje anonimowe dane dotyczące wizyt odwiedzających m.in. adresów IP, typów przeglądarek, liczby wizyt, przeglądanych treści, liczby i rodzaju otwieranych podstron, wykorzystanych odesłań, itp. Uzyskane automatycznie dane przetwarzane są w sposób całkowicie anonimowy. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Przedmiotowe dane wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisów WWW przez ich Użytkowników, dla podwyższenia jakości naszych Serwisów, a także w celach statystycznych. Zgromadzone dane przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu Serwisów WWW.

Statystyki nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby przeglądającej strony naszych serwisów. Analiza powyższych danych ma na celu określenie zachowań Użytkowników naszych serwisów WWW m.in. ustaleniu jakie strony i podstrony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.

Każdy Użytkownik kontaktując się nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl dobrowolnie przekazuje nam swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres email, a także swój numer telefonu. Podane przez Użytkownika dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia mu odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

Korzystanie z dodatkowej funkcji naszych Serwisów WWW – funkcji „umów się” – możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu się przez Użytkownika (utworzenie konta osobistego). Użytkownik zakładający konto osobiste na stronie www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl zostanie poproszony o podanie adresu email oraz hasła jakiego będzie używał przy logowaniu na swoje konto, a także swojego imienia, nazwiska, nr PESEL i numeru telefonu. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Dane pozyskane podczas rejestracji służyć będą do logowania się Użytkownika do naszych Serwisów WWW i do korzystania przez niego z funkcji „umów się” i wszelkich związanych z nią udogodnień (samodzielna rezerwacja wizyty on-line, zarządzanie rezerwacjami, wgląd do historii odbytych wcześniej wizyt, automatyczne przypomnienie Użytkownikowi o zbliżających się wizytach, automatyczne zaproszenie go na wizyty kontrolne).

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję Newslettera jego dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przesyłania mu mailowo Newsleterów. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowych produktach, aktualnościach lub ofertach promocyjnych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i w tym celu wystarczy w stopce Newslettera kliknąć „rezygnacja” lub skontaktować się z Administratorem danych mailowo ([email protected]) lub listem poleconym (ul. Krzywoustego 19/5, 70-252 Szczecin). Zwracamy szczególną uwagę, iż Subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Administrator przetwarza dane osobowe otrzymane podczas rejestracji, a także uzyskane podczas rejestracji w bazie Newsletera w celach podniesienia jakości świadczenia swoich usług medycznych, a tym samym komfortu korzystających z nich pacjentów, a także w celach marketingu tychże usług medycznych i oferowanych przez siebie produktów.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE

Każdy Użytkownik naszych serwisów WWW ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do nie korzystania z naszych Serwisów WWW i usunięcia wszelkich przekazanych nam wcześniej danych osobowych.

Nasze Serwisy WWW są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych ujawnionych nam przez Użytkowników m.in. przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i dostępem osób nieuprawnionych.

Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie ściśle wybranym pracownikom i podmiotom, z którymi stale współpracujemy w związku z świadczonymi usługami medycznymi, a także podmiotom, które muszą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników, aby możliwe było ich przetwarzanie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Hosting serwisów www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl dla serwerów zapewnia zewnętrzny dostawca – Home.pl. W oparciu o umowę zawartą na te usługi zostały jej powierzone dane osobowe naszych Użytkowników. Zgodnie z umową są one przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom tj. (Policja, prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.).

WYKORZYSTANIE COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl. Pliki cookies są plikami zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika tj. komputer, czy tablet. Cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl. Cookies używane są w celu lepszego poznania metod korzystania z naszych stron internetowych oraz pomagają określić ich efektywność.

Informacje, które są gromadzone w plikach cookies są specyficzne dla komputera Użytkownika i nie zawierają żadnych osobistych informacji jego dotyczących. Informacje te dotyczą m.in. adresów IP, daty i godziny odwiedzenia danej strony oraz wskazują, które konkretnie strony były przeglądane.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanemu.

Użytkownik może usunąć cookies lub zablokować te informacje poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia (w tym celu prosimy sprawdzić instrukcje przeglądarki). Jednakże zablokowanie tych informacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów stron www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl.

Niezablokowanie plików cookies za pomocą ustawień urządzenia Użytkownika oznacza akceptację dla stosowanych przez Ra-dent Stomatologia i Protetyka Rafał Zawojski cookies.

Więcej informacji na temat Cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Newsletter internetowy serwisów internetowych radent.com.pl/ra-dent.com.pl może zawierać odnośniki (linki) do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. Natomiast Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowanie polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest Rafał Zawojski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ra-dent Stomatologia i Protetyka Rafała Zawojskiego.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje Użytkowników od momentu udostępnienia jej na stronach www.radent.com.pl / www.ra-dent.com.pl.

Jeżeli stwierdzą Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem – [email protected]

Formularz kontaktowy





    Załącznik (opcjonalnie):

    Na podstawie art 9 ust 2 RODO i ustawy z dn. 10.05.2018 r. DZ.U z dn. 24.05.2018 poz. 1000 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy na naszej stronie. Administratorem danych osobowych jest Ra-Dent Stomatologia-Protetyka Rafał Zawojski.